AFFÄRSIDÉ

AS FORS MW affärsidé är att marknadsföra, utveckla, tillverka och sälja små samt mellanskaliga kundorienterade produkter av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris inom områden som jordbruk, skogsbruk och entreprenad. 

Vår affärsidé säger oss att det är bättre att tjäna lite mindre per såld produkt och sälja volym av densamma än att göra motsatsen. Vår affärsidé är inte unik på något sätt, men för de företag som har antagit den och hållit fast vid den har den visat sig framgångsrik, så även för Fors MW. 

Fors MW ser aldrig en prishöjning som en enkel lösning för ökad lönsamhet. För att kunna hålla jämna steg med affärsidén, samtidigt som ökad lönsamhet, måste vi hålla fokus på bästa pris, inom alla områden, och vi förväntar oss inget annat än att våra återförsäljare gör detsamma.
1
FORS MW ERBJUDER
Uppbackad av konkurrenskraftiga och innovativa produktprogram, kända och respekterade varumärken, närvaro på flera kontinenter, starkt återförsäljarnät med välutvecklade försäljnings- och servicekanaler och en fokuserad samt strategisk marknadsplan håller Fors MW ställningarna som nummer 1 i Europa.
STARK MARKNADSNÄRVARO
Fors MW har avsevärt stärkt sina positioner på marknaderna runt om i Europa under de senaste åren den nedåtgående marknadsutvecklingen tilltrotts. Nya marknader äntras. Bolaget har flyttat fram sina positioner såväl marknads som produktmässigt. Den nya produktportfolio som presenterades 2014 bär en stor del i den framgången. Därtill har strategiska och strukturella förändringar gjorts i återförsäljarnätet som lett till starka marknadskanaler. Fors MW har idag en global närvaro på marknaden.
STARKA VARUMÄRKEN
Fors MW varumärken är starka och pålitliga. Strategin av att stärka våra varumärken är ständigt pågående. BIGAB växlarvagnsystem är nordens mest sålda växlarvagn. 2014 genomfördes en marknadsundersökning på den svenska marknaden som visade på enastående varumärkeskännedom. FARMA skogsvagnar är Europas mest sålda skogsvagnsmärke med snabb tillväxt i både befintliga som på nya marknader, mycket tack vare den största produktförnyelsen i koncernens historia, FARMA Generation 2.
1
1
KOMPLETT PARTNER
Fors MW strävar efter att bli en komplett partner till våra skogs-, jordbruks- och entreprenadkunder. En komplett partner tillhandahåller samtliga de behov våra kunder har av vagnar, kranar och produktapplikationer. Det medför enkelhet för våra kunder genom ett stopp för samtliga inköp. En komplett partner levererar tillförlitliga produkter och tjänster till kunderna i syfte att öka kundernas lönsamhet.
KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa.